Termoterapie a systém EverShine

Termoterapie - léčba teplem

Termoterapie, nebo také léčba teplem, je použití tepla k tlumení akutní či chronické bolesti, k posílení celkového zdravotního stavu organizmu a je nejběžněji užívaným způsobem rehabilitace. Zvláště je tento druh léčby efektivní při tlumení bolesti související se svalovým napětím či křečí, ale může také potlačit jiné její druhy. Tato léčba nese s sebou několik fyziologických efektů:

a) dovolují zvýšit přítok krve do kůže tím, že se krevní cesty rozšiřují,
tj. vyšší přívod kyslíku a živin do tkáně
b) uvolňují se svaly blízko tělesného povrchu, a stávají se elastičtějšími
c) klesá ztuhlost kloubů
d) blokují se vnitřní receptory bolesti v zahřívaných oblastech těla
e) zrychluje se postakutní fáze hojení
f) redukují se zápaly a otoky

Termoterapie se používá také v řadě dalších bolestivých stavů jako jsou:

a) různé druhy artritidy
b) dna
c) Reiterův syndrom apod.

Upozornění:

Léčba teplem je obecně bezpečná, ale přesto nese určitá rizika při nesprávném použití. Neměla by být aplikována během několika prvních dnů po zranění, protože teplo zvyšuje přítok krve, a tím by se mohl zhoršit vzniklý otok. Termoterapie by neměla být také užívaná po radiačním ošetření místa s rakovinným bujením. U citlivějších lidí, jako jsou například pacienti s cukrovkou, se zvyšuje nebezpečí poškození tkáně teplem a těhotné ženy by se měly vyvarovat takové formy termoterapie, která by vystavila jejich plod účinku zvýšené teploty. Zejména nelze spojit termoterapii s jinou formou léčby, jakou je například chemoterapie (při použití analgetik, krémů proti bolesti, apod.). Chemikálie v těchto lécích totiž zvyšují přítok krve do ošetřovaných míst, čímž se omezuje termoregulace organizmu a tomu odpovídající rozdělování tepla. Výsledkem by mohly být lokální spáleniny, protože mizí odpovídající reakce organizmu. Proto všechny tyto případy vždy vyžadují konzultaci s lékařem.

EverShine - Infračervený terapeutický výhřevný systém

Elektricky vyhřívané bandáže Belinda obsahují svazky tisíců uhlíkových vláken, které po připojení na zdroj stejnosměrného elektrického proudu produkují teplo v dlouhovlnném infračerveném spektru záření, specifickém pro tento druh vodiče. Největší výhodou použití těchto vláken je vytváření tepla bez zdravotně negativního účinku magnetického pole. Podstatnou výhodou je rovněž úspora energie, neboť díky tepelně izolačním vlastnostem bandáže stačí jen malé množství elektrické energie k dosažení požadované teploty. Užitím uhlíkových vláken se dosáhlo bezpečného, lehkého a relativně levného zdroje suchého tepla, nezatěžujícího svým provozem životní prostředí.

Je klinicky prokázané, že produkované tepelné záření uhlíkových vláken má větší hloubku prostupu do tkáně v důsledku jeho odlišného spektra, než je teplo produkované klasickými kovovými vodiči v běžných výhřevných přikrývkách nebo poduškách. Díky této hlubší penetraci dochází k jemnějšímu a bezpečnějšímu ohřátí tkáně, a tím dosažení výraznějšího prokrvení v léčené oblasti. Proto je možné tento systém použít jak pro dočasnou a efektivní úlevu od bolesti a potíží svalů a kloubů, tak pro dlouhodobé a účinné prohřívání tělesné tkáně. Zvláště výhodné je použití bandáží při chronickém kloubním či svalovém onemocnění a při akutní svalové bolesti, pokud je bolest důsledkem prochlazení.

Vlastnosti produktů:

- Použití mikropočítače a LCD displeje pro přesné nastavení parametrů aplikace
- rychlé zahřátí na požadovanou teplotu
- nastavení maximální teploty 50 °C jako ochrana před přehřátím pokožky
- automatické vypnutí po 90 minutách funkce nebo v případě poruchy
- použití velmi nízkého napětí pro vyšší bezpečnost uživatele
- vysoká účinnost šetřící provozní náklady i životní prostředí
- délkově nastavitelná bandáž opatřená suchým zipem
- možnost praní obalu bandáže běžnými pracími prostředky
- malá hmotnost a jednoduché použití

Napájení každého přístroje je zajištěno síťovým adaptérem (A) 230 V, který má na výstupu bezpečné stejnosměrné napětí (8 až 18) V. Jednoduché ovládání funkcí bandáže se děje pomocí řídicí jednotky (B). Obě součásti celého kompletu bandáže jsou ukázány na následujících obrázcích.

Termoterapie belinda - Adaptér a ovladač