Reklamácie

V internetovém obchodě www.maddiamond.cz nakoupíte pouze originální zboží určené pro český trh. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Dovozcem a provozovatelem je společnost MD nábytek s.r.o. Ke zboží přidáváme záruční list. Pokud záruční doklad u zboží nenajdete, nic se neděje. Plnohodnotným dokladem k reklamaci zboží slouží také doklad o koupi / faktura.

Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co kupující vady zjistil.

Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží. Byla-li nahlášená vada odstraněna opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu opravy.

Kupující má právo:

Při zjištění opravitelné vady
- na bezplatnou opravu zboží do 30 dnů, pokud není stanoveno jinak,
- v případě žádosti kupujícího může být výrobek vyměněn za jiný, pouze v případě zjevného neopotřebení výrobku běžným užíváním,
- není-li výměna výrobku možná (není na skladě, nejsou náhradní díly nebo z jiného důvodu) má zákazník právo na vrácení peněz.

Při zjištění neopravitelné vady
- na dodání náhradního zboží
,
- na odstoupení od smlouvy,
- na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

Výměna nebo vrácení reklamovaného zboží jsou možné pouze v případě vrácení v původním obalu.

Uplatnění reklamace

1. Osobně u prodejce.
2. Zasláním reklamovaného zboží na adresu: MD nábytek s.r.o., Rohlenka 301, 664 51 zásilka musí obsahovat:
- reklamované zboží,
- dodací list,
- popis závady na přístroji,
- kontaktní adresu a telefonní spojení.

Odmítnutí převzetí zboží

V případě, že doručované zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu (protržení, rozbití apod.) je kupující oprávněn odmítnout převzetí.

Vyřízení reklamace

Kupující zašle vadný výrobek na adresu prodávajícího a ten do 30 dnů od převzetí reklamace:

1. Zašle kupujícímu zboží nové.
2. Po dohodě s kupujícím zašle prodávající zboží zpět a poskytne na něj slevu.
3. Vrátí kupujícímu peníze.
4. Zajistí opravu zboží a zašle je kupujícímu.
5. Reklamaci neuzná a zašle zboží zpět kupujícímu.
(doba 30 dnů pro vyřízení reklamace se počítá ode dne odeslání reklamovaného zboží odesílatelem)

Reklamace se nevztahuje na

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- u věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána,
- poškození výrobku pádem nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem,
- poškození výrobku přírodními živly.

Postup při vrácení zboží

Dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění, náleží kupujícímu právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Zboží musí být vráceno v  originálním a bezvadném obalu, bez známek užívání nebo opotřebování. Kupující dále přiloží průvodní dopis, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a uvede kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu, číslo účtu a telefonní spojení. Při zaslání zboží je určující datum odeslání.

Podmínky pro vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:

1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
3. Peníze vracíme pouze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy (viz. následující odstavec).
4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:
- otestování funkčnosti zboží: 300,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku),
- vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu),
- nákup náhradního obalu: 20-500 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec).

Náhrada nákladů za otestování zboží se týká zejména zboží elektronického a mechanického charakteru. Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník eliminovat svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.

Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné vrácení kupní ceny v plném rozsahu nárokovat.

V případě, že prodávající uzná nárok na vrácení zboží, vrátí kupujícímu plnou kupní cenu uvedenou na daňovém dokladu. Nelze si nárokovat úhrady nákladů spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu).