Bazárová sekcia

Na sekciu BAZÁR umiestnenú na e-shope www.maddiamond.cz sa nevzťahujú obchodné podmienky uvedené na tomto e-shope. V bazáre sú umiestnené kreslá vo vlastníctve klientov, ktorí tovar už nepotrebujú alebo im nevyhovujú. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailová adresa, IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na info@maddiamond.sk a zmenu ktorých osobných údajov sa to týka. Vymazanie osobných údajov na požiadanie na info@maddiamond.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

Spoločnosť MADdiamond s.r.o., IČ: 28581288, se sídlem Ve Dvojích 289, 664 51 Jiříkovice prevádzkovateľ obchodu www.maddiamond.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Využívaním internetového obchodu www.maddiamond.sk objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je spracovaná do 24 hodín. Potvrdenie prijatia objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. Pre potvrdenie niektorých objednávok (napr. pri odbere väčšieho množstva a podob.) Vás skontaktujeme telefonicky. V prípade úhrady bankovným prevodom Vám po odoslaní objednávky bude zaslana faktúra k úhrade spolu s Variabilným a specifickym symbolom.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 1 hodiny zrušiť a to telefonicky na čísle +420 775 568 561 alebo e-mailom zaslaným na adresu info@maddiamond.sk. Po uplynutí tejto doby už môže dôjsť k expedícii tovaru k zákazníkovi a tovar môže byť už odovzdaný prepravcovi. V prípade, ak ste medzičasom už uhradili časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude Vám táto suma bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) prevedená späť na Váš účet, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Objednávku s vyzdvihnutím na predajni môžete zrušiť na danej predajni.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa už tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

4. PLATBA

Predávajúci umožňuje zákazníkovi uhradiť predom zjednanú cenu (za tovar a jeho prepravu k zákazníkovi) výberom jednej z nižšie uvedených poskytovaných možností platby:

 • Dobierkou - v hotovosti kuriérovi - platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra. Poplatok za platbu v hotovosti je 0 EUR.
 • Prevodom na bankový účet - po odosláni objednavky Vám bude zaslaná faktúra s variabilným symbolem. Po zaregistrovaní Vašej platby Vám zašleme tovar podľa dodacích podmienok.
 • Na splátky - všetky informácie o nákupe na splátky nájdete v sekcii: NÁKUP NA SPLÁTKY (tovar zasielame po fyzickom prijatí podpísaných zmlúv s Cetelemom)
 • Osobne - v hotovosti pri vyzdvihnutí na naši predajni v Bratislave.

Všetky ceny na internetovom obchode www.maddiamond.sk, sú zmluvné, konečné a uvádzané s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak a sú časovo obmedzené. Ceny v kamenných predajniach sú zhodné s cenami na internetových obchodoch.

5. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota je priemerne 3 pracovné dni v prípade platby dobierkou ak je tovar skladom, v prípade platby prevodom do 3 pracovných dní po zaevidovaní platby, ak nie je uvedené inak, v prípade tovaru na objednávku sa doba dodania môže predĺžiť až na 14 pracovných dní (nemusí), v prípade nákupu na splátky viď Postup na splátky. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho. Kuriérska spoločnosť dovezie tovar k prvým uzamykateľným dverám!

Preprava - objednaný tovar Vám zašleme jednou ze zmluvných kuriérských spoločnosti. Tovar neposielame prostredníctvom Slovenskej pošty! Kuriérska spoločnosť Vás o doručení bude infromovať v deň doručenia telefonicky. Čas dovozu nie je možné stanoviť v objednávke, je možné dohodnúť sa s prepravcom. Dodanie zásielky sa realizuje v čase od 8:00 - 17:00 v dňoch pondelok - piatok (mimo dní pracovného pokoja).

Podmienky prepravy:

Platba dobierkou prebieha v hotovosti kuriérovi, kuriér Vám vystaví doklad o zaplatení pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať kuriérska spoločnosť a dohodne nový termín dodania.

Postup pri preberaní zásielky:

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že Vám príde tovar poškodený alebo neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť nášmu reklamačnému stredisku či už online formulárom, telefonicky +420 775 568 561 alebo e-mailom. V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne kontaktujte reklamácie a servis. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

6. MONTÁŽ A NASTAVENIE U ZÁKAZNÍKA

Pri produkte s označením "Montáž zadarmo" si môžete montáž a nastavenie konkrétneho produktu objednať zadarmo (montáž je potrebné si objednať - v objednávke alebo e-mailom na servis@maddiamond.sk). Montáž a nastavenie realizuje špecializovaný technik z okolia miesta bydliska zákazníka.

Pri produkte má zákazník možnosť objednať montáž na karte produktu v nasledujúcich kategóriách:
 • Polohovacie kreslá, plošiny- 30 EUR doprava s inštaláciou
 • Masážne kreslá- 70 EUR doprava s inštaláciou
 • Inštalácie prebieha priamo pri obdržaní tovaru.

7. DODANIE DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

Platí pri nákupe online cez eshop

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@maddiamond.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
 • spolu s dokladom o kúpe
 • podľa možnosti v pôvodnom obale.

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

9. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu emailom na servis@maddiamond.sk, alebo poštou.

V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Na batérie všetkých produktov sa vzťahuje záručná doba v trvaní 12 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením
 • nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a farbu výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

POSTUP PRI REKLAMÁCII:

 • informujte nás o reklamácii výhradne, e-mailom alebo písomne. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru predávajúcemu emailom na servis@maddiamond.sk, poštou alebo osobne.
 • ak je tovar označený ako ,,Servis u zákazníka" vybavenie reklamácie sa bude konať priamo u zákazníka v rámci záručnej lehoty, náklady znáša predávajúci. V prípade, že zariadenie nie je možné opraviť na mieste bude nami odvezený do servisného strediska k vybaveniu reklamácie. Po vybavení reklamácie bude opravené zariadenie doručené k zákazníkov pokiaľ nie je reklamácia vybavená inak o čom bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • pri výrobkoch s hodnotou nižšou ako 400 EUR, tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite na našu adresu Maddiamond s.r.o., Ve Dvojích 289, 664 51 Jiříkovice, Česká Republika. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 • pozáručný servis poskytujeme na výrobky spoločnosti MAddiamond a servis si môžete objednať ONLINE FORMULÁROM, e-mailom alebo písomne. Ceny za pozáručný servis stanovuje aktuálny ceník servisných prác a náhradných dielov spoločnosti MAddiamond.
 • zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom na servis@maddiamond.sk alebo telefonicky na čísle +420 775 568 561.
 • o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • v prípade servisu u zákazníka bude vykonaný servisný zásah v pracovné dni v čase od 7:00 - 22:00 hodiny.
 • reklamačný protokol bude odovzdaný zákazníkovi písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom spoločnosti MADdiamond s.r.o., IČ: 28581288, se sídlem Ve Dvojích 289, 664 51 Jiříkovice.